تماس با مراکز تصویربرداری دکتر مردانی

مرکز تصویربرداری تهرانپارس

تهران فلکه سوم تهران پارس ابتدای 196 غربی (زفرقندی) نبش خیابان طاهری روبروی شیرینی مانلی ساختمان پزشکان تهرانپارس

02177884457

02177712964

02177714981


مرکز تصویر برداری پیروزی (رسا)

خیابان پیروزی، روبه‌روی ستاد نیرو هوایی، نبش کوچه ایلخانی، مجتمع پزشکان بقراط

02133322300

02177884457

09194252639

دریافت نوبت اینترنتی
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر مردانی
مرکز تصویربرداری دکتر مردانی

بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد