تماس با مراکز تصویربرداری دکتر مردانی

مرکز تصویربرداری تهرانپارس

تهران فلکه سوم تهران پارس ابتدای 196 غربی (زفرقندی) نبش خیابان طاهری روبروی شیرینی مانلی ساختمان پزشکان تهرانپارس

02177884457
02177712964
02177714981

مرکز تصویر برداری پیروزی (رسا)

خیابان پیروزی، روبه‌روی ستاد نیرو هوایی، نبش کوچه ایلخانی، مجتمع پزشکان بقراط

02177884457
09194252639

دریافت نوبت اینترنتی

بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد